SPORTOVNÍ STŘELECKÝ KLUB

 SOUTOK MĚLNÍK

ČSS - 0849 

 

 Nejbližší závody

 

 

28.8.2016 3.Kolo LL VzPu Finále

VzPu na 750 bodů

v BENCHRESTU

Střelnice Mladá Boleslav

záčátek závodu v 9:00

 

 

 

BOHEMIA SPECIÁL

11.9.2016

 

VELKÁ CENA SSK 0437 SPORCK Stará Lysá

Vzduchový a malorážkový Benchrest 

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA V SEKCI BOHEMIA SPECIÁL

PŘÍHLÁŠKA DO 9.9.2016

telefonicky, elektronicky

V místě konání závodu 11.9.2016 do 8:30 hod.